Zakład Gastronomiczny

''

Opis firmy

Firma Zakład Gastronomiczny, która powstała w roku 1999, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7431224989, numer REGON: 510895893, Siedziba firmy mieści się w mieście Kamińsk (kod pocztowy: 11-227) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Xxx-Lecia Prl. Firma Zakład Gastronomiczny według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała usługowa działalność gastronomiczna