Zakład Usług Informatycznych Bluepoint

''

Opis firmy

Firma Zakład Usług Informatycznych Bluepoint, która powstała w roku 1992, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6931003251, numer REGON: 390553320, Siedziba firmy mieści się w mieście Drzonków (kod pocztowy: 66-004) w województwie lubuskim przy ulicy Rajtarowa 18. Firma Zakład Usług Informatycznych Bluepoint według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność związana z oprogramowaniem